NESTANDARTA IT SISTĒMA

-tavu ideju realizēšanai –

Nestandarta IT sistēma uzņēmumu vajadzībām

Populārākās nestandarta IT sistēmas:

  • uzņēmuma grāmatvedības sistēmas vai noliktavas saslēgšana ar interneta veikalu
  • uzņēmuma rīcībā esošu datu droša rādīšana klientiem (piem., dokumenti, pavadzīmes, aprēķini utt.)
  • centrālās, vienotas klientu datu bāzes izveide un slēgumi ar citām uzņēmuma IT sistēmām, lai dati būtu jāievada vienā vietā.

Nestandarta IT sistēmas izveide - izmaksas atkarīgas no darba apjoma un specifikācijas

Sarežģītus IT projektus iespējams sadalīt mazākos posmos, aprēķināt katra posma izmaksas un projektu attīstīt pakāpeniski.

Kopā ar klientu strādājam, lai tiktu uzdoti pēc iespējas vairāk jautājumi un radīta pēc iespējas precīzāka un pilvērtīgāka specifikācija.

Sarežģītus, nestandarta IT risinājumus izstrādājam pa posmiem, lai process būtu izsekojams un kontrolējams.

Rezerves kopijas un augsta pieejamība, sistēmas atjauninājumu veikšana, drošības monitorings.

Piedāvājam pilnu servisu – sistēmas izveidi, uzturēšanu, kā arī lietošanas apmācību.